50 lat tradycji i doświadczeń w rozrodach
i hodowli ryb słodkowodnych
50 lat tradycji i doświadczeń w rozrodach<br>i hodowli ryb słodkowodnych

Historia

Gospodarstwo Rybackie „Gosławice” powstało w 1967 r. Położone w pobliżu Elektrowni Konin i Elektrowni Pątnów, miało wykorzystywać podgrzane wody z układu chłodzącego do rozrodu i podchowu karpiowatych ryb ciepłolubnych. W wybudowanej dużej wylęgarni rozpoczęto z powodzeniem sztuczny rozród karpia, amura białego, tołpygi białej i tołpygi pstrej. Uzyskany wylęg sprzedawano do wielu gospodarstw rybackich w całej Polsce. Na małych stawach, zlokalizowanych w pobliżu wylęgarni, zasilanych wodą podgrzaną, prowadzono produkcję wylęgu podchowanego ww. gatunków, uzyskując bardzo dobre wyniki tj. do 1,5 mln. szt./ha. Wylęg podchowany sprzedawano zarówno dużym gospodarstwom, jak i drobnym hodowcom indywidualnym z całej Polski.

W celu zwiększenia powierzchni schładzania wód zrzutowych, w latach siedemdziesiątych, wybudowano dwa kompleksy stawów o łącznej powierzchni 330 ha, na których rozpoczęto chów ryb konsumpcyjnych (karp, amur, tołpygi). Dzięki wykorzystaniu nowatorskiej technologii – zimowania materiału zarybieniowego w sadzach sieciowych na kanale zrzutowym z elektrowni – stawy zarybiano materiałem bardzo dobrej jakości. Stosując pełnowartościowe, ekologiczne pasze oraz chów w polikulturze, osiągano produkcję do 2000 kg/ha.

W latach dziewięćdziesiątych zaczęto szukać nowych gatunków ryb, które można by hodować w wodach o podwyższonej termice i dzięki temu zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Podjęto próby chowu siei, sandacza, tilapii, wiosłonosa oraz suma europejskiego i jesiotrów. Szczególnie te ostatnie zaaklimatyzowały się do warunków panujących w Gospodarstwie i stanowią one dziś podstawę produkcji. Są to jesiotry syberyjskie i rosyjskie oraz sum europejski. Gospodarstwo Rybackie „Gosławice” jest w tej chwili jednym z największych producentów tych gatunków w Europie.

W 2001 r. Gospodarstwo zostało sprywatyzowane i od tego momentu ma formę spółki pracowniczej. Gospodarkę rybacką prowadzi na 2000 ha jezior i 500 ha stawów.

Przez kilka lat na początku obecnego wieku, wykorzystano modę i duży popyt na ryby ozdobne do oczek wodnych. Z sukcesem hodowano i sprzedawano kolorowe karasie oraz karpie koi, stając się jednym z największych producentów tych ryb w Polsce. W związku z zagrożeniem wirusem KHV, przenoszonym na ryby hodowlane przez karpie koi, zrezygnowano całkowicie z chowu ryb ozdobnych.

W roku 2012 Gospodarstwo Rybackie „Gosławice” stało się głównym udziałowcem w spółce Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II sp. z o.o. z siedzibą w Rusi (woj. warmińsko-mazurskie), które obejmuje dwa obiekty hodowli pstrągów (umożliwiające także hodowle jesiotrów) oraz ok. 200 ha stawów karpiowych. Co więcej, w Gospodarstwie tym znajduje się przetwórnia ryb, zmodernizowana i wyposażona w nowoczesną linię do produkcji kawioru, dzięki czemu najlepszej jakości czarny kawior z gosławickich jesiotrów już od 2014 roku będzie obecny na rynkach i stołach smakoszy z całego świata.